خدمات ارزش افزوده
لیست پیشوازها ، اثر علی اکبر شیدا

  لیست پیشوازها ، اثر علی اکبر شیدا 1
  نام محصول
  Irancell
  Rightel
  hamraheAvval'
 • درآمد اصفهان-علی اکبر شیدا-1390
 • درآمد ماهور-علی اکبر شیدا-1390
 • عشق تو آتش جانا2-علی اکبر شیدا-1390
 • عقرب زلف کجت-علی اکبر شیدا-1390
 • ای زلف کجت2-علی اکبر شیدا-1390
 • کوی دوست-علی اکبر شیدا-1390
 • رخ زیبا-علی اکبر شیدا-1390
 • سرو خجل-علی اکبر شیدا-1390
 • ضربی زلف سرکجت-علی اکبر شیدا-1390
 • مه من-علی اکبر شیدا-1390
 • بت چین-علی اکبر شیدا-1390
 • ای زلف کجت-علی اکبر شیدا-1390
 • ز دست محجوب2-علی اکبر شیدا-1390
 • بیات راجع.قطعه دوم-علی اکبر شیدا-1390
 • عشق تو آتش جانا-علی اکبر شیدا-1390
 • بیات راجع-علی اکبر شیدا-1390
 • مثنوی-علی اکبر شیدا-1390
 • اوج فرود به ابو عطا-علی اکبر شیدا-1390
 • بیداد-علی اکبر شیدا-1390
 • ز دست محجوب-علی اکبر شیدا-1390
 • چارپاره-علی اکبر شیدا-1390
 • مراد خانی-علی اکبر شیدا-1390
 • نرگس مستی-علی اکبر شیدا-1390
 • ضربی زلف سرکجت2-علی اکبر شیدا-1390
 • نرگس مستی2-علی اکبر شیدا-1390
 • مثنوی2-علی اکبر شیدا-1390

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,898,168,628