خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : علی اصغر سلامی

صاحب اثر : علی اصغر سلامی

تعداد 5 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : علی اصغر سلامی
            
عنوان : زخم رفیق
کد ایرانـســــل : 44122471
کد هفتگی ایرانسل : 44122477
کد همراه اول : 27220
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/08/05
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : علی اصغر سلامی
            
عنوان : درد جدایی
کد ایرانـســــل : 44122469
کد هفتگی ایرانسل : 44122475
کد همراه اول : 27218
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/08/05
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : علی اصغر سلامی
            
عنوان : عمو عباس
کد ایرانـســــل : 44122099
کد هفتگی ایرانسل : 44122132
کد همراه اول : 27217
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/17
علی اصغر سلامی - متفرقه فارسی
            
عنوان : قلب زخمی
کد ایرانـســــل : 44122470
کد هفتگی ایرانسل : 44122476
کد همراه اول : 27219
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/08/05
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : علی اصغر سلامی
            
عنوان : امام رضا ع
کد ایرانـســــل : 44141576
کد هفتگی ایرانسل : 44141575
کد همراه اول : 17232
مناسبت : میلاد امام رضاعلیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/01/25
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,054,782,590